Rode Eikenlaan – van Rossum

Rode Eikenlaan – van Rossum

 Tarwe wordt overwegend geleverd aan Boerenbond Deurne.

 Suikerbieten worden geleverd aan CSV Covas (Coöperatie van suikerkbietentelers in Zuidoost-Nederland).

 Aardappelen worden geleverd aan aardappelfabriek Peka Kroef.

 Maïs wordt geleverd aan rundveehouders en gebruikers van biogascentrales in de omgeving.

 

Open Close